Genealogie van Nieuwenburg/Verbij

Begin Parentelen Genealogie databank Dank aan

 

 

  

 

 

Om een bepaalde reden bent u hier terecht gekomen. 

Dit kan zijn via een zoekmachine, via Geneanet, of andere mogelijkheden. Zeer waarschijnlijk zoekt u informatie over een bepaalde familienaam of zelfs een persoon.

Wilt u weten of deze site interessant voor u is dan kunt u direct zoeken op mijn site door hieronder de gezochte naam in te tikken.


Ook kunt u rustig de site bekijken en nagaan of er ook andere interessante gegevens te vinden zijn.

Daarvoor is de site op 2 manieren opgezet: Via het onderdeel parenteel en via het onderdeel databank

Weet u (misschien?) zeker dat u verbanden vermoed tussen u en de families van Nieuwenburg of Verbij dan klikt u bovenaan op parentelen.

Onder parentelen vind u informatie compleet uitgewerkt naar familienaam.

Twijfelt u, klik dan bovenaan op databank. Hier vind u alle informatie die op dit moment in mijn database op internet te vinden is.

 (datum 10-12-2000)

Heel bijzonder is ook de informatie over bekende en beroemde schilders, beeldhouwers, architecten enz. waar de familie van Nieuwenburg aan is verwant. 

Aan deze informatie wordt op dit moment hard gewerkt en is op deze site nog niet online beschikbaar. Bent u echter nieuwsgierig, bezoek dan zeker de site van Jacob Gerards Gestman.

Ik hoop dat u die informatie vindt die u zoekt en vertrouw er op dat u mij informeert indien u aanvullende gegevens, kritiek, enz heeft op deze site en de geboden informatie. Ik ben altijd bereidt u te informeren en zal dan ook trachten ieder e-mail beantwoorden. 

Disclaimer: voor verantwoording van de gegevens op deze website verwijs ik u naar de pagina bronnen en dank aan. Voorzover mij bekend is,  of via e-mail bekend is gemaakt, staan hier de bronnen vermeld van personen waarvan informatie is verkregen of van hun openbare site op internet de informatie is gebruikt. Voor de inhoud van die gegevens ligt de verantwoording en de juistheid van de gegevens bij de samensteller van de gegevens of de makers van deze site zelf. De vermelde informatie is vrij via internet verkregen, middels websites of via e-mail waarbij, wat betreft e-mail,  goedkeuring is gevraagd deze gegevens op te nemen. De gegevens zijn op deze site alleen opgenomen om volledigheid te betrachten van mijn eigen gegevens en verbanden te leggen tussen diverse families. Voorzover mij bekend zijn alleen de niet-levende personen opgenomen. Mocht deze conclusie onjuist zijn dan kunt u dit melden via e-mail, met naam en eventuele geboortedatum e.d., waaruit blijkt welke personen ten onrechte worden vermeld, waarna verwijdering binnen 3 weken zal plaats vinden. Deze site is met zorg samengesteld en beoogt niets meer dan een bijdrage te leveren aan de sub-wetenschap Genealogie. Een ieder die meent dat er misbruik is gemaakt van zijn gegevens door derden ten onrechte aan mij verstrekt kan dit middels e-mail kenbaar maken, met duidelijk aangeven waar de gegevens ten onrechte zijn gebruikt en/of onjuist zijn. In overleg zal hiervoor een oplossing worden gezocht en worden de gegevens op deze site aangepast. Vrij te verkrijgen gegevens, zullen niet zonder meer worden verwijderd tenzij blijkt dat deze onjuist zijn of waarop auteursrecht rust,  aangetoond door de klager. Een ieder die bij mij bekend is en waarvan informatie is opgenomen op deze site zal op de hoogte worden gesteld van alle informatie die mij bereikt en voor deze personen relevant kunnen zijn. De aanvrager of gegevensverstrekker zullen beiden op de hoogte worden gesteld.

E-mail dus naar: Aad@vannieuwenburg.nl

 


Ontdek uw geschiedenis en van uw familie Zoek in :
Alle familie-namen
Doorzoek GeneaNet

Familie naam:
Stad :

 

 

Aad van Nieuwenburg.
Copyright ontwerp 2000 VanNieuwenburg.nl. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: januari 10, 2001

De informatie op deze site is bedoeld voor particulier gebruik. Gebruik voor commerciele doeleinden is dan ook NIET toegestaan!